Huishoudelijk reglement

Artikel 1. Definities

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:

Reisorganisator (wij, ons, onze): Greenbank Holidays Limited, Chelford House, Gadbrook Park, Rudheath Way, Nortwich, Cheshire CW9 7LN, England. Handelend als Eurocamp gevestigd te 3811 ND Amersfoort op de Zonnehof 41, telefoon 0334602727, KVKnr; 31026623.

Reiziger (u, uw): de natuurlijk persoon te wiens behoeve de overeenkomst met Eurocamp wordt aangegaan.

Accommodatie: De accommodatie die wordt verstrekt als onderdeel van uw boeking.

Dit huishoudelijk reglement is een onderdeel van de algemene voorwaarden van Eurocamp. Door een boeking te maken bij Eurocamp verklaart u zich met onze algemene voorwaarden en dit reglement bekend en daarmee akkoord.

Artikel 2. Uw verplichtingen

Voordat u de accommodatie definitief verlaat wordt u geacht:

  1. Al uw voedsel en andere eigendommen te verwijderen uit de koelkast, de vriezer en uit de kasten.
  2. Al uw afval te verwijderen en te deponeren in de daarvoor bestemde voorzieningen op de camping.
  3. Al het door u gebruikte keukengerei afgewassen terug te plaatsen op de plek waar u het heeft aangetroffen.
  4. De barbecue en grill schoon te maken.
  5. Uw eventueel gehuurd linnengoed en handdoeken te plaatsen op de keukentafel.

Mocht u uw verplichtingen niet nakomen dan zijn wij genoodzaakt dergelijke tekortkoming te verhelpen. Wij behouden ons het recht voor om de kosten, van maximaal €100, voor deze door ons uit te voeren acties aan u door te berekenen in de vorm van schoonmaakkosten. Indien wij ons hiertoe genoodzaakt zien zullen wij u binnen uiterlijk twee weken na uw vertrek per e-mail informeren over de oorzaak en de hoogte van de schoonmaakkosten en hoe u de kosten kunt betalen. De betaling van de kosten dient te geschieden binnen 30 dagen na dagtekening van de e-mail.

Voor onderstaande accommodaties en/of campings gelden niet bovenstaande, maar afwijkende huishoudelijke regels/instructies die u terug kunt vinden in de belangrijke informatie op de campingpagina op onze website of ontvangt van de campingreceptie ter plaatse:

  1. CD013 Sanguli - Masai Lodge
  2. CD012 Cambrils Park - Cambrils Bungalow
  3. IL019 Bella Italia - Bella Italia Bungalow
  4. PY011 Airotel Pyrénées – Mountain Lodge