De Eurocamp reisvoorwaarden

De Eurocamp reisvoorwaarden

De reizen in dit programma worden onder de merknaam Eurocamp georganiseerd door Camping in Comfort BV, Zonnehof 41, 3811 ND Amersfoort, telefoonnummer +31 (0)33 460 27 27, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Amersfoort onder nummer 31026623. Uw Eurocamp vakantie valt onder de verantwoordelijkheid van Camping in Comfort B.V.

Informatie en aansprakelijkheid

Op onze website www.eurocamp.nl vindt u gedurende het jaar de meest actuele informatie. Alle informatie op deze website is onder voorbehoud van wijzigingen, kennelijke fouten en vergissingen. Aanbiedingen zijn beperkt voorradig en kunnen te allen tijde worden herroepen.


Onvoorziene omstandigheden Corona-virus

Vanwege maatregelen verband houdende met voorkoming van verspreiding van het corona-virus is het mogelijk dat niet alle activiteiten, faciliteiten en voorzieningen op uw camping (volledig) beschikbaar zijn. Aangezien dit buiten onze invloedssfeer ligt is het niet mogelijk op grond van deze eventuele beperkingen een claim in te dienen voor (gedeeltelijke) teruggave van uw reissom.


Huishoudelijk reglement

Voor bijna al onze vakanties is het noodzakelijk dat u ons huishoudelijk reglement accepteert. Deze overeenkomst is een redelijk verzoek aan u om uw accommodatie aan het einde van uw vakantie netjes achter te laten, zodat we ons kunnen voorbereiden op onze volgende aankomsten. Als u deze kleine taken niet uitvoert, kunt u een boete krijgen van maximaal € 100 krijgen. De huishoudovereenkomst omvat: 1. Leeg de koelkast en de vriezer en verwijder al het andere voedsel uit de kasten. 2. Verwijder alle afval en deponeer dit in de daarvoor bestemde voorzieningen op de camping. 3. Was het door u gebruikte keukengerei af en plaats het terug op de plek waar u het heeft aangetroffen. 4. Reinig de BBQ en grill. 5. Leg eventueel gehuurde beddengoed en handdoeken op de keukentafel. In al onze accommodaties bieden wij u kosteloos een theedoek, doek, schuurspons, afwasmiddel en een BBQ-borstel aan.

Opmerking: op een klein aantal campings geldt de huishoudovereenkomst niet, maar hebben in plaats daarvan een borg (meestal 60 euro). Als dit uw vakantie beïnvloedt, zullen we dit onder onze aandacht brengen op onze website of via ons Contact Center.


1. De reservering

1.1. De accommodatie is afgestemd op één gezin reizend met één auto. Omdat afwijkingen hiervan op sommige campings niet geaccepteerd worden, dienen deze direct bij reservering kenbaar gemaakt te worden. De reisorganisatie behoudt zich het recht voor deze afwijkende reserveringen te weigeren, met name groepen (drie of meer volwassenen zonder kinderen) kunnen geweigerd worden.

1.2. Het maximum aantal personen per reservering is zes voor de bungalowtent, safaritent en de bungalow en zeven of acht voor de stacaravan, tenzij anders aangegeven bij de campingbeschrijving. Er geldt een maximum van vier of zes volwassenen per accommodatie, afhankelijk van het type.

1.3. Eurocamp behoudt zich het recht voor om accommodaties efficiënt te verkopen, waardoor het kan voorkomen dat de reiziger beperkt wordt in de vrije keuze van aankomst en vertrekdag.


2. De reissom

2.1. De gepubliceerde reissom geldt per accommodatie, tenzij anders aangegeven. Hierbij zijn de diensten en voorzieningen zoals in de publicatie vermeld staan inbegrepen.

2.2. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen. Net zoals bij veel andere producten en diensten, wijzigen de prijzen van onze vakanties regelmatig. Als de prijs voor een vakantie daalt nadat u deze geboekt heeft, kunt u daaraan geen rechten ontlenen.


3. Bedenktijd

2020 boekingen
• U kunt u uw reservering binnen 2 dagen na boeking kosteloos annuleren.
• Vertrekt u binnen 28 dagen dan kunt u alleen gratis annuleren op de dag van boeking

2021 boekingen

• Moment van boeking: voor 1 januari 2021 - u kunt uw reservering tot 1 januari 2021 kosteloos annuleren.
• Moment van boeking: 1 januari 2021 tot 1 april 2021 - u kunt uw reservering binnen 5 dagen kosteloos annuleren.
• Moment van boeking: na 1 april 2021 - u kunt uw reservering binnen 2 dagen kosteloos annuleren.
• Vertrekt u binnen 28 dagen dan kunt u alleen gratis annuleren op de dag van boeking. 
• Omboekingen van seizoen 2020 naar 2021 kunnen niet kosteloos geannuleerd worden.


4. Wijzigingen

4.1. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger een wijziging daarvan verzoeken. Tot 7 dagen voor de aankomst datum van het betreffende verblijf kan de reiziger éénmaal zonder extra wijzigingskosten een aanpassing doorgeven. Voor wijzigingen binnen 7 dagen voor de aankomst datum en een tweede of volgende wijziging wordt € 25,- per wijziging in rekening gebracht. Bij berekening van de reissom worden de prijzen gehanteerd die geldig waren op de oorspronkelijke boekingsdatum.

4.2. Wijzigen kan alleen voor zover het geen deelannulering betreft en voor zover er beschikbaarheid is. Eurocamp behoudt zich het recht voor om accommodaties efficiënt te verkopen, waardoor het kan voorkomen dat wijzigen niet mogelijk is.

4.3. Wijzigen tijdens het verblijf ter plaatse is alleen mogelijk op aanvraag via de camping-medewerkers van Eurocamp. Prijzen en wijzigingskosten hiervoor op aanvraag bij de campingmedewerkers. Deze prijzen wijken af van de prijzen op deze website. Wijzigingen tijdens de vakantie geven geen recht op restitutie.
empty


5. Annulering

5.1. Bij Eurocamp kunt u uw vakantie onder bepaalde voorwaarden kosteloos annuleren of wijzigen.

2020 boekingen
• U kunt u uw reservering binnen 2 dagen na boeking kosteloos annuleren.
• Vertrekt u binnen 28 dagen dan kunt u alleen gratis annuleren op de dag van boeking

2021 boekingen

• Moment van boeking: voor 1 januari 2021 - u kunt uw reservering tot 1 januari 2021 kosteloos annuleren.
• Moment van boeking: 1 januari 2021 tot 1 april 2021 - u kunt uw reservering binnen 5 dagen kosteloos annuleren.
• Moment van boeking: na 1 april 2021 - u kunt uw reservering binnen 2 dagen kosteloos annuleren.
• Vertrekt u binnen 28 dagen dan kunt u alleen gratis annuleren op de dag van boeking.
• Omboekingen van seizoen 2020 naar 2021 kunnen niet kosteloos geannuleerd worden.

Vertrekt u binnen 28 dagen dan kunt u alleen gratis annuleren op de dag van boeking. Voor annuleringen die afwijken van deze voorwaarden gelden de volgende kosten:
a. bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de dag van aankomst: 30% van de reissom plus de reserveringskosten en eventuele premie en poliskosten van de afgesloten annuleringsverzekering;
b. bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste (exclusief) dag vóór de dag van aankomst: 60% van de reissom plus de reserveringskosten en eventuele premie en poliskosten van de afgesloten annuleringsverzekering;
c. bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de dag van aankomst: 90% van de reissom plus de reserveringskosten en eventuele premie en poliskosten van de afgesloten annuleringsverzekering;
d. bij annulering op de dag van aankomst of later: de volledige reissom plus de reserveringskosten en eventuele premie en poliskosten van de afgesloten annuleringsverzekering.

5.2. Een annulering door de reiziger dient te allen tijde schriftelijk te worden bevestigd. Indien u via een reisbureau heeft gereserveerd loopt de annulering volgens hun voorwaarden.

5.3. Deelannuleringen: Als u bij nader inzien korter op vakantie wilt dan u geboekt had, is dat een deelannulering. Eurocamp behoudt zich het recht voor om accommodaties efficiënt te verkopen, waardoor het kan voorkomen dat het niet altijd mogelijk is om een aantal nachten van een reservering te annuleren. Wanneer Eurocamp een deelannulering wel accepteert, dan gelden voor de geannuleerde nachten of extra’s de annuleringskosten als omschreven onder 5.1.

Vergeet bij het doorgeven van uw annulering niet om uw IBAN nummer door te geven! Anders kunnen wij de terugbetaling niet in orde maken.empty


6. Betaling

6.1. De aanbetaling bedraagt 30% van de reissom plus reserveringskosten plus de toeslag voor de Stichting Calamiteitenfonds Reizen plus eventuele premie van de annuleringsverzekering. De aanbetaling dient uiterlijk veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Het resterende bedrag dient uiterlijk zes weken voor dag van aankomst in bezit te zijn van Eurocamp of uw reisbureau. Bij reservering binnen zes weken voor vertrek dient het gehele bedrag direct na ontvangst van de bevestiging te worden voldaan. De reserveringsbevestiging / factuur wordt in papieren of elektronische vorm aan u verstrekt.

6.2. Bij niet tijdige betaling heeft Eurocamp het recht om de reservering na sommatie te annuleren, waarbij de aanmelder aansprakelijk blijft voor de annuleringskosten.

6.3. Bij latere aankomst of vroeger vertrek dan gereserveerd, vindt geen restitutie plaats.


7. Ander land, andere gewoonten

Een vakantie in het buitenland betekent andere mensen en andere gewoonten: alles is anders dan thuis. Dat is één van de aantrekkelijke aspecten van vakantie, maar ook een aspect om bij uw vakantieverwachtingen in gedachten te houden. Tevens moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van bouwactiviteiten op de bestemming, van een beperkte openstelling van winkels en uitgaansmogelijkheden en beperkter aanbod van faciliteiten en verbindingen in voor- en naseizoen.

Deelname door de reiziger aan activiteiten georganiseerd door medewerkers van de reisorganisatie of de camping, geschiedt voor eigen risico. De reiziger wordt geacht instructies van de reisorganisator na te leven en de gedragsregels te respecteren die de campinghouder nageleefd wenst te zien. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen.


8. Klachten en geschillen

8.1. Voor klachten tijdens de vakantie die niet ter plaatse (door de campingmedewerkers) kunnen worden opgelost, dient de reiziger Camping in Comfort B.V. hiervan telefonisch op de hoogte te stellen. Het telefoonnummer (dag en nacht bereikbaar) staat vermeld in de reispapieren. Op deze manier is Eurocamp alsnog in de gelegenheid de klacht op te lossen. Indien achteraf blijkt dat de reiziger ter plaatse geen melding heeft gemaakt van de fout of onvolkomenheid en geen door de campingmedewerker ondertekende klachtenrapportage heeft ingevuld, verliest hij het recht om een eventuele restitutie van de reissom te vorderen.

8.2. De reiziger verliest bij een vroegtijdige terugreis het recht om een eventuele restitutie van de reissom te vorderen, indien hierover geen aantoonbaar overleg is gepleegd met Camping in Comfort B.V.

8.3. Als een klacht niet wordt opgelost, dient deze uiterlijk binnen twee maanden na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij Camping in Comfort B.V. in Nederland, die uw klacht in behandeling zal nemen. Na deze termijn vervalt het recht op restitutie. Zie verder artikel 20 van de ANVR Consumenten-voorwaarden.

8.4. Als een klacht niet tot tevredenheid is opgelost, kan de reiziger tot uiterlijk twaalf maanden na de reis het geschil desgewenst schriftelijk voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl). Op alle geschillen tussen de reisorganisatie en de reiziger is het Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen.


9. Samengestelde reizen en diensten van derden

Naast verblijf in Eurocamp accommodaties, biedt Camping in Comfort ook diensten van derden aan transfer en autohuur. Een reis bestaande uit deze losse diensten wordt op uw verzoek samengesteld waarbij deze diensten vaak afkomstig zijn van diverse leveranciers.

Wij dragen geen zorg voor de inkoop van deze diensten en kunnen dan ook niet instaan voor de kwaliteit of betrouwbaarheid van deze diensten, noch op de aansluitingen tussen de diverse onderdelen van de diensten. Aangezien er sprake is van losse diensten, zijn hierop niet de ANVR Consumentenvoorwaarden van toepassing. Per dienst kunnen de leveringsvoorwaarden verschillen. Informeer hier naar bij boeking.

De reisorganisatie kan adresgegevens van de reiziger gebruiken voor marketingdoeleinden van haar eigen organisatie of van zorgvuldig geselecteerde derden (zoals zusterorganisaties), tenzij de reiziger daar schriftelijk bezwaar tegen aantekent.

ANVR, SGR, Calamiteitenfonds, Reisverzekering en ECPAT

ANVR

ANVR-Reizigersvoorwaarden

Camping in Comfort B.V. (KvK 31026623) is aangesloten bij de ANVR onder nummer 1767. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reizigersvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdruk-kelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Klik hier voor de ANVR-Reizigersvoorwaarden. Op het boekingsformulier dient u aan te vinken dat u kennis hebt genomen van de toepasselijke ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige informatie, en daarmee akkoord gaat.

De navolgende bepalingen zijn door Eurocamp zelf vastgesteld. Hierover heeft geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld om de positie van de consument verder te versterken.


SGR

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Camping in Comfort B.V. (KvK 31026623) is aangesloten bij SGR onder nummer 1525. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR.

De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Kijk voor meer informatie op www.sgr.nl


CFR

Calamiteitenfonds

Eurocamp is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen onder nummer 1525. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Lees hier meer over het Calamiteitenfonds »


Verzekering

Allianz

Camping in Comfort B.V., onze reisbemiddelaar heeft een verzekeringspakket samengesteld met de Allianz dat precies op een Eurocamp vakantie is afgestemd. Als u via hun een reis- en/of annuleringsverzekering afsluit, dan zijn de algemene voorwaarden van Allianz van toepassing.

Lees hier meer over de verzekeringen en de voorwaarden »


ECPAT

Bestrijding kinderprostitutie (ECPAT)

Wij steunen actief de ANVR en ECPAT in de bestrijding van kinderprostitutie in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn en seksueel misbruik van kinderen te melden (www.meldkindersekstoerisme.nl). Informatie is bij de reisleiding beschikbaar.